Hírek

Elérhetőségek

Gyermekvédelmi és jóléti szolgáltatások

A települési önkormányzat a szociálisan rászorulók ellátására a Szociális Irodát működteti. Az intézmény alaptevékenysége keretében ellátja a szociális étkezést, a házi gondozást, a nappali ellátást, illetve biztosítja a gyermekjóléti alapellátást és a családsegítő szolgáltatást. 

Feladata az ellátási területén jelentkező igények felmérése, a gondozás megszervezése, más szolgáltatási formákhoz való hozzájutás segítése, az alap és nappali ellátást nyújtó egységek munkájának összehangolása. 

Tájékoztatást nyújt a szociális ellátások biztosításának feltételeiről, segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőknek a hivatalos ügyeik intézéséhez. 

Az intézmény dolgozói munkájuk során együttműködnek a településen működő oktatási, nevelési, és egészségügyi intézményekkel a hatékonyabb igényfelmérés és problémamegoldás érdekében.

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások formái Tiszalúcon:

 

  • Házi Gondozás

  • Szociális étkeztetés

  • Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás

  • Idősek nappali ellátása

 

Szociális Iroda

 

Telefonszám: 46/451-096

 

3565 Tiszalúc, Széchenyi u. 35.

 

E-mail: szociroda7@gmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

 

Hétfő: 13-16 óráig

Szerda: 8-12, illetve 13-16 óráig

Péntek: 8-13 óráig

 

Nappali ellátás:

 

3565 Tiszalúc, Táncsics u. 7.

 

Telefonszám: 46/398-155