Hírek

Elérhetőségek

"Tisztítsuk meg az Országot" projekt beszámoló

2020. év végén sikeresen pályázott önkormányzatunk a „Tisztítsuk meg az Országot” program keretében a Tiszalúcon található illegális hulladéklerakók felszámolására. A projekt keretében a Takta part takarítása a cél, amely a 05 helyrajzi számú Bagolyfogó hídtól a 14/2 helyrajzi számú Porongig tartó szakaszt öleli fel. A 92711 m2 területen az elmúlt években keletkezett - több száz köbméter mennyiségű - szemétlerakások felszámolása volt az elsődleges feladat. A 2021. január 20-án kezdődött munka során a hulladékok összegyűjtését és szállításra történő előkészítését a Tiszalúci Községüzemelési NKft. dolgozói végezték, míg a szállításra és ártalmatlanításra a ZHK Kft -vel kötött önkormányzatunk szerződést.A területről, a takarítás eredményeként 270 m3 (59,99 tonna) vegyes kommunális hulladék, 32 m3 (35 tonna) építési törmelék került elszállításra és 11430 db extra erős szemeteszsák lett beszerezve, amelyek felhasználásra is kerültek. Nagy hangsúlyt fektetünk a jövőben is a megelőzésre, a környezettudatos élet nevelésére, e szemlélet kialakítására, ugyanakkor önkormányzatunk elkötelezett abban, hogy minden lehetséges eszközzel visszaszorítsa azokat a tevékenységeket, cselekményeket, amelyek a környezet szennyezésére irányulnak.